Special Collie Show Malý Lapáš 15.9.2017

27.12.2017 06:48

place:     Malý Lapáš (Slovakia)

judge:    István Székely (HU)

 

Fridens Snowwhite

CLASS:    intermediate

Excellent 3